corporate_banner_sv

Annual Report 2010 – "Financial" volume

Årsredovisning 2010 – Resultatrapport

fr2010en

EIB-gruppens Årsredovisning för 2010 består av fyra separata avsnitt:

  1. verksamhetsberättelsen som redogör för EIB-gruppens verksamhet under det senaste året samt framtidsutsikter
  2. resultatrapporten som innehåller bokslutet för EIB, EIB-gruppen (i enlighet med IFRS och EU-direktiv) och EIF, tillsammans med tillhörande bilagor
  3. den statistiska rapporten som innehåller en förteckning över bankens finansierade projekt och genomförda upplåning under 2010 tillsammans med en förteckning över EIF:s projekt. Den innehåller även översiktstabeller för året och för de senaste fem åren
  4. Corporate Responsibility Report med detaljerad information om gruppens företagsansvar.


  • Pappersversion - finns på : Skriv ut