corporate_banner_et

Annual Report 2010 – "Financial" volume

Aastaaruanne 2010 – finantsaruanne

fr2010en

EIP Grupi 2010. aasta aruanne koosneb neljast osast:

  1. tegevusaruanne, milles antakse ülevaade EIP Grupi tegevusest möödunud aastal ning tulevikuväljavaadetest;
  2. finantsaruanne, milles esitatakse EIP, EIP Grupi (rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) ja ELi direktiivide alusel) ja EIFi finantsaruanded koos juurdekuuluvate selgitavate lisadega;
  3. statistikaaruanne, milles esitatakse 2010. aastal EIP rahastatud projektide ja kogutud vahendite nimekiri koos EIFi projektide nimekirjaga. See sisaldab ka kokkuvõtvaid tabeleid vaatlusaluse aasta ja viie eelneva aasta kohta;
  4. ettevõtte vastutuse aruanne, milles esitatakse üksikasjalik teave ettevõtte vastutusega seotud tavade kohta.

  • PDF kättesaadav järgmistes keeltes: : 

  • Trükis kättesaadav järgmistes keeltes : Prindi