corporate_banner_pl

JESSICA helps to revitalise cities in Poland’s Silesia Region

About
Some dates and figures
Structure
Shareholders
Governance
Board of Governors
Board of Directors
Board Committee on Staff Remuneration
Board Committee on Risk Policy
Board Committee on Equity Participation Policy
Board Committee on Ethics and Compliance
Management Committee
Audit Committee
Control and Evaluation
Organisation Structure
Corporate Responsibility
Responsible Finance
Responsible Borrower
Our footprint
An employer of choice
Community engagement
Reporting on Corporate Responsibility
G.R.I.
PART I: Profile
1. Strategy and Analysis
2. Organizational Profile
3. Report Parameters
4. Governance, Commitments, and Engagement
PART II : Management Approach
DMA-PS - Disclosure on Management Approach Product Portfolio
DMA EC - Disclosure on Management Approach EC
DMA EN - Disclosure on Management Approach EN
DMA LA - Disclosure on Management Approach LA
DMA HR - Disclosure on Management Approach HR
DMA SO - Disclosure on Management Approach SO
DMA PR - Disclosure on Management Approach PR
PART III: Performance Indicators
Product and Service Impact
Economic
Environmental
Social : Labor Practices and Decent Work
Social : Human Rights
Social: Society
Social: Product Responsibility
Compliance
Accountability
Complaints mechanism
Cases
Admissibility
Procedure
Initial Assessment
Investigation
Mediation
Consultation
Our response
Admissibility timing
Procedure summary
How to complain
FAQ
Fraud and Corruption
How to report fraud or corruption
Part of the EU family
Partners
Civil Society
Events
Consultations
Key policies and standards
Contacts
Banking Community
Multilateral Development Banks
Universities
Jobs
Working for the EIB
Professional and Managerial
Administrative and support
General Internships
FEMIP Internships Programme
EPTATF Internships Programme
The GRAD programme
Summer jobs for students
Selection Process
FAQ - Jobs
Eligibility
Hiring process
Candidate help
Current vacancies
Procurement

JESSICA pomaga w rewitalizacji miast w regionie śląskim

  • Dostępne języki: de en fr pl
  •  Data publikacji: 24 October 2011
  •  Nr referencyjny: 2011-158-PL

W dniu dzisiejszym Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), pełniący rolę menedżera funduszu powierniczego JESSICA dla województwa śląskiego, podpisał umowę w sprawie utworzenia funduszu rozwoju obszarów miejskich (FROM) z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ).

Śląsk jest czwartym (po Wielkopolsce, Pomorzu Zachodnim i Pomorzu) polskim regionem, w którym powstanie fundusz rozwoju obszarów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA. FROM zarządzany przez BOŚ zainwestuje około 243 mln PLN (55 mln EUR) w ciągu najbliższych trzech lat w projekty miejskie na zdegradowanych obszarach miejskich w tym regionie.

Portfel inwestycyjny JESSICA w województwie śląskim obejmuje projekty w zakresie: rewitalizacji obszarów miejskich (w tym obszarów powojskowych i poprzemysłowych) regeneracji dużych elementów zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej (ze szczególnym naciskiem na budynki o dużej wartości historycznej lub architektonicznej) oraz poprawy stanu zasobów mieszkaniowych.

Instytucja zarządzająca województwa śląskiego zamierza utworzyć, we współpracy z EBI, fundusz powierniczy w ramach inicjatywy JESSICA w celu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych UE na rewitalizację obszarów miejskich. Stosowna umowa o finansowanie została podpisana 9 lipca 2010 roku; jej głównym celem było zwiększenie konkurencyjności miast poprzez pobudzenie ich potencjału gospodarczego i wielofunkcyjne podejście do rozwoju zdegradowanych obszarów.

BOŚ został utworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i inne organizacje środowiskowe. Jego działalność obejmuje głównie usługi bankowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz samorządów i władz centralnych. Misją BOŚ jest promowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez udzielanie, w oparciu o zasady solidnej bankowości, długoterminowego finansowania uzupełniającego na rzecz projektów mających przyczynić się do rozwiązania ważnych problemów gospodarczych i społecznych oraz zwiększenia konkurencyjności i wzmocnienia ochrony środowiska. Od grudnia 2010 roku BOŚ pełni funkcję menedżera jednego z dwóch FROM w województwie zachodniopomorskim (zarządzając kwotą około 65 mln PLN). Ponadto 13 października 2011 roku EBI i BOŚ podpisały umowę w sprawie utworzenia jednego z dwóch FROM w regionie pomorskim, zgodnie z którą BOŚ ma zainwestować środki z funduszy strukturalnych w wysokości około 65 mln PLN w projekty miejskie w mniejszych miastach Pomorza.

Informacje ogólne:

Misją EBI (banku Unii Europejskiej) jest przyczynianie się do integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności gospodarczej i społecznej państw członkowskich UE poprzez finansowanie solidnych inwestycji.

JESSICA (wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) to jedna ze wspólnych inicjatyw w ramach polityki spójności opracowanych przez Komisję Europejską w celu zbudowania bardziej efektywnej i zrównoważonej polityki spójności UE. JESSICA opiera się na współpracy pomiędzy Komisją, EBI i Bankiem Rozwoju Rady Europy (CEB); jej celem jest wspieranie inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju i regeneracji obszarów miejskich.

Ta inicjatywa, pomyślana w taki sposób, żeby zwiększyć wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej, umożliwia instytucjom zarządzającym wykorzystanie części alokacji z unijnych funduszy strukturalnych na inwestycje w fundusze odnawialne (w przeciwieństwie do jednorazowego finansowania w postaci dotacji). Dzięki temu te instytucje mogą dokonać „recyklingu” środków finansowych w celu wzmocnienia i przyspieszenia inwestycji w obszarach miejskich. Te inwestycje, które mogą mieć postać kapitału właścicielskiego, kredytów lub gwarancji, są realizowane za pośrednictwem funduszy rozwoju obszarów miejskich lub, jeżeli to konieczne, funduszy powierniczych. Pierwszy fundusz powierniczy w ramach inicjatywy JESSICA w Polsce powstał w Wielkopolsce, a kolejne – na Pomorzu Zachodnim, Śląsku, Pomorzu i Mazowszu. Drukuj
 Pdf
Copyright © European Investment Bank 2014
The European Investment Bank is not responsible for the content of external internet sites.

http://www.eib.org/about/press/2011/2011-158-jessica-helps-to-revitalise-cities-in-polands-silesia-region.htm