corporate_banner_ga

Organisation structure

Who we are
Some dates and figures
EIB impact: Boosting GDP and jobs
Chronology of the EIB
Governance and structure
Shareholders
Statutory bodies
Board of Governors
Ethics and Compliance Committee
Appointment Advisory Committee
Board of Directors
Board Committee on Staff Remuneration and Budget
Board Committee on Risk Policy
Board Committee on Equity Participation Policy
Management Committee
Audit Committee
Control and evaluation
Organisation structure
Corporate responsibility
Responsible finance
Responsible borrower
Our footprint
An employer of choice
Community engagement
Reporting on sustainability
G.R.I.
Compliance
Tax good governance
Accountability
Complaints mechanism
Cases
Admissibility
Procedure
Initial assessment
Investigation
Mediation
Consultation
Our response
Admissibility timing
Procedure summary
How to complain
FAQ
Fraud and corruption
How to report fraud or corruption
Part of the EU family
EFSI
EFSI projects
EFSI project list
What is the European Fund for Strategic Investments?
Why a European Fund for Strategic Investments?
How does a project get EFSI financing?
Governance
Steering Board
Investment Committee
Tackling global challenges together
Together on forced displacement and migration
Together on infrastructure
Together on climate
Together on Gender equality and women’s economic empowerment
Partners
Civil society
Events
Consultations
Key policies and standards
Contacts
The EIB’s commitment to transparent lending
Banking community
Multilateral development banks
Universities
Jobs
Working for the EIB
Professional and managerial
Administrative and support
The GRAD programme
Secondments
Student jobs
Selection process
Current vacancies
FAQ - Jobs
Procurement
Economic research
European research hub
Our research
Surveys and data
Promoting dialogue
Assessing the macroeconomic impact of EIB activities

Struchtúr na heagraíochta

Déanann rannóga an Bhainc an méid seo a leanas:

  • measúnú a dhéanamh ar thionscadail, iad a mheas agus iad a mhaoiniú,
  • acmhainní a bhailiú ar na margaí caipitil agus an cisteán a bhainistiú,
  • measúnú a dhéanamh ar rioscaí a ghabhann le hoibríochtaí BEI agus iad a bhainistiú,
  • na staidéir chúlra a bhfuil gá leo a chur i gcrích i dtaobh cúrsaí geilleagracha nó airgeadais.

Ag obair dóibh i bhfoirne ildisciplíneacha, ullmhaíonn siad cinntí lucht bainistíochta an Bhainc agus cuireann chun feidhme iad.

Tá struchtúr eagraíochtúil BEI comhdhéanta de na Stiúrthóireachtaí agus na Ranna seo a leanas: Print